Dokładne planowanie
wyburzenia

Profesjonalizm w każdym calu.

BAKACHEM KONTROLOWANY WYBUCH

tel.

602 346 763

Oferta

 • rozbiórki i wyburzenia pirotechniczne (z użyciem mikroładunków materiałów wybuchowych),

  Mamy przyjemność zaoferować Państwu wyburzenie różnych obiektów i konstrukcji budowlanych przy użyciu mikroładunków materiałów wybuchowych. Specjalizujemy się w pracach wyburzeniowych prowadzonych na terenie zakładów przemysłowych. Efektywność naszego działania potwierdza kilkuletnia współpraca z takimi zakładami jak: Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie, Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg-Bieruń"S.A. w Bieruniu, Zakłady Thomson Polkolor w Piasecznie, Elektrociepłownie Warszawskie, Huta Szkła w Częstochowie, Huta Szkła "Warta" w Sierakowie, Browar "Dojlidy" w Białymstoku, Huta L.W. w Warszawie i in.

  W większości przypadków prace wyburzeniowe na terenie w/w zakładów prowadzone były w gęstej zabudowie, w pobliżu czynnych instalacji technologicznych, często w halach produkcyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących urządzeń i ludzi.

  Prowadziliśmy również prace wyburzeniowe w terenie miejskim, w bezpośrednim sąsiedztwie ulic i zabudowy. Z tych prac najbardziej spektakularnym działaniem było wyburzenie żelbetowej komory ciepłowniczej w centrum Warszawy przy pl. Bankowym. Wyburzaliśmy stare kotłownie (między innymi w Warszawie przy ul. Zabranieckiej i przy Al. Krakowskiej), kominy (między innymi na terenie ZLO w Piasecznie o wysokości 66 m), fundamenty (między innymi na terenie AGORY przy ul. Czerskiej w Warszawie) i podziemia (między innymi w Sztabie Generalnym WP przy ul. Rakowieckiej w warszawie). Pracownicy naszej firmy prowadzili również wyburzenia Teatru Narodowego w Warszawie, Zakładów Papierniczych w Kostrzyniu nad Odrą, kotłowni na terenie Zakładów Azotowych S.A. itp. Kierownicy robót strzałowych są absolwentami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiadają oni odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania prac wyburzeniowych z użyciem materiałów wybuchowych oraz wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Wszystkie wykonane przez nas prace spotkały się z brakiem zastrzeżeń oraz dobrą oceną zleceniodawców.

  Stosowana przez nas technologia wykorzystania mikroładunków materiałów wybuchowych, wydatnie zmniejsza pracochłonność prac wyburzeniowych oraz konieczność wykorzystywania specjalistycznego ciężkiego sprzętu. Czynniki te wpływają na jej konkurencyjność w stosunku do tradycyjnych metod prowadzenia robót rozbiórkowych, zwłaszcza pod względem kosztu i terminu ich wykonania. Należy również podkreślić znacznie większe bezpieczeństwo tej metody rozbiórki, zwłaszcza budynków zagrożonych zawaleniem lub z innych powodów, w stosunku do tradycyjnych metod. W ramach prac wyburzeniowych, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonujemy odpowiednią dokumentację rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie, celem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

  Mamy nadzieję, że oferta nasza zostanie przyjęta z zainteresowaniem.

  Zobacz zdjęcia w galerii
  Zobacz referencje

 • saperskie oczyszczanie terenu z niewybuchów i niewypałów,

  Prace rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wykonujemy od 2010 r. Prowadziliśmy je na terenie budowy Autostrady A-2, na odcinku A i C o łącznej długości ponad 50 km i powierzchni ok. 600 ha, w Zakładach Chemicznych, wśród gęstej zabudowy technologicznej oraz dla klientów indywidualnych W pracach saperskich związanych ze sprawdzeniem i oczyszczeniem terenu z niewybuchów i niewypałów Spółka opiera się na emerytowanych pracownikach Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji, posiadających niezbędne kwalifikacje i którzy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat w ramach swoich obowiązków prowadzili:

  1. neutralizację materiałów i urządzeń wybuchowych,
  2. likwidację niewypałów i niewybuchów,
  3. zabezpieczenie pirotechniczne wizyt VIP,
  4. sprawdzanie tras przejazdu i miejsc pobytu VIP,
  5. sprawdzanie terenu pod nowo budowane trasy przejazdu i miejsca spotkań dla VIP (głównie podczas pielgrzymek Papieży).
  Do realizacji powyższych robót posiadamy wykrywacze metali HS-3 "Smętek" z cewką o średnicy 25 cm oraz 40 cm) oraz najnowszej generacji ramowe detektory metali firmy Lorenz typ DEEPMAX X6 z Dataloggerem i z oprogramowaniem Surfer i Script oraz z pozycjonowaniem GPS. Mamy nadzieję, że oferta nasza zostanie przyjęta z zainteresowaniem.

  Zobacz zdjęcia w galerii
  Zobacz referencje
 • wzmacnianie gruntów przy pomocy materiałów wybuchowych,

  Wzmacnianie gruntów przy pomocy materiałów wybuchowych znane jest od kilkudziesięciu lat. Prace tego typu prowadzone były w Stanach Zjednoczonych jeszcze przed II Wojną Światową a w Związku Radzieckim w latach 50-ych i 60-ych nastąpił znaczny rozwój tej metody. W Polsce wzmacnianie gruntów przy pomocy materiałów wybuchowych prowadzone było w latach 70-ych i 80-ych przy budowie portu północnego w Gdańsku, oczyszczalni ścieków w Tczewie czy też elektrowni atomowej w Żarnowcu.

  W 2011 r. wspólnie z firmą Menard Polska Sp. z o.o. opracowaliśmy własny sposób wprowadzania ładunku materiału wybuchowego do gruntu w celu jego wzmocnienia. Jest to metoda dużo szybsza, bezpieczniejsza i pewniejsza w stosunku do tradycyjnie stosowanych. Wynalazek pt. "Sposób elaboracji ładunku materiału wybuchowego w gruncie oraz zestaw do elaboracji ładunku materiału wybuchowego w gruncie" został oznaczony w Urzędzie Patentowym pod nr P.396810. Według tej metody wzmacnialiśmy grunt pod Trasę Sucharskiego w Gdańsku w miesiącach marzec-kwiecień 2012 r. O skuteczności tej metody wzmacniania podłoża świadczy prędkość i stopień osiadania gruntu oraz uzyskany stopień jego zagęszczenia.

  Proces zagęszczania podłoża techniką wybuchów polega na wywołaniu w szkielecie gruntowym dużych naprężeń, wzrostu ciśnienia w porach gruntu, wibracji podłoża i tworzeniu nowej, na ogół bardzo zwartej struktury gruntu.Proces ten charakteryzuje się szybką fazą osiadania, a więc wzrostem zagęszczenia gruntu. W zależności od parametrów fizyko-chemicznych podłoża i grubości warstwy zagęszczanej, czas trwania konsolidacji waha się od 1 do 6 tygodni od momentu zakończenia prac strzałowych.

  Przy zagęszczaniu podłoża na lądzie stosuje się wybuchy kamuflowane, tzn. bez wyrzutu gruntu. Ładunki materiału wybuchowego umieszcza się w otworach wiertniczych na głębokościach zależnych od założeń projektowych i warunków gruntowych.

  Proponowane metody są równie skuteczne jak stosowane dotychczas w technice światowej metody wibroflotacji lub udarów o dużej energii a do ich dodatkowych zalet należą:
  • szybki postęp prac,
  • nieograniczony zasięg głębokości zagęszczania,
  • możliwość uzyskania wymaganej wartości stopnia zagęszczenia podłoża na dowolnej głębokości,
  • stosowanie sprzętu i materiałów dostępnych na rynku krajowym,
  • niższe koszty wykonawstwa prac w stosunku do innych technik.

  Mamy nadzieję, że oferta nasza zostanie przyjęta z zainteresowaniem.

  Zobacz zdjęcia w galerii

 • prace badawcze nad różnym wykorzystaniem materiałów wybuchowych do celów cywilnych lub ich wpływem na otoczenie,

  Ze względu na duże doświadczenie w pracy z materiałami wybuchowymi, znajomoś ich własności fizyko-chemicznych oraz oddziaływania na otoczenie, od początku istnienia Spółki zajmowaliśmy się pracami badawczymi realizowanymi wspólnie z instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami lub samodzielnie.

  Do pierwszych tego typu prac należało wykonanie, na zlecenie Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie, badań zdolności do detonacji saletry amonowej produkowanej przez te zakłady, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dzienniku Oficjalnym Wspólnoty Europejskiej nr L 38/1 z dnia 07.02.87 r. Badania saletry amonowej według tzw. "Testu rurowego" prowadziliśmy w latach 1996-1999.

  Przez kilka lat, od 2003 r., uczestniczyliśmy, jako firma wykonawcza, w pracach badawczych nad wykorzystaniem materiałów wybuchowych do wytwarzania aerozolu wodnego w celu gaszenia pożarów z powietrza, prowadzonych przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. Następnie prace te realizowane były w ramach grantu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 8003/R/T00/2007/003. Zadanie naszej Spółki polegało na asyście i organizacji badań pomiarowych na poligonie w ramach projektu badawczego pt: " Opracowanie metody wybuchowego wytwarzania aerozolu wodnego oraz określenie trajektorii lotu kapsuły wodnej, z której aerozol jest wytwarzany. Rozwiązanie problemów informatycznych i metrologicznych. Wykorzystanie opracowanej technologii." W roku 2010 ten etap badań został zakończony i rozliczony.

  W roku 2011 wykonaliśmy na zlecenie AL-BUD Sp. z o.o. z Wołomina testy poligonowe odporności szklanych fasad antydetonacyjnych wykonanych przez nią. Zgodnie z normami PN-EN 13123-2 i PN-EN 13124-2 wykonana szklana elewacja powinna wytrzymać wybuch 3,0 kg TNT z odległości 5,0 m. W trakcie testu mierzona była fala nadciśnienia a całość filmowana była szybką kamerą. W oparciu o przeprowadzone badania firma AL-BUD Sp. z o.o. uzyskała stosowny certyfikat z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Mamy nadzieję, że oferta nasza zostanie przyjęta z zainteresowaniem.

  Zobacz zdjęcia w galerii

 • szkolenie studentów specjalizacji Technologia Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwo Procesów Chemicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w ramach letnich praktyk.

  W ramach współpracy z Zakładem Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej od 1996 r. prowadzimy szkolenie studentów specjalizacji Technologia Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwo Procesów Chemicznych w ramach letnich praktyk. Praktyki te mają na celu zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania materiałów wybuchowych w pracach wyburzeniowych i rozbiórkowych. W ramach praktyk, każdy ze studentów ma za zadanie w zbędnych, przeznaczonych do likwidacji fundamentach znajdujących się na terenie Zakładów, nawiercić odpowiednią siatkę otworów strzałowych, sporządzić ładunki z różnych materiałów wybuchowych, wykonać osłony przeciwodłamkowe, odpalić ładunki, ocenić stopień rozkruszenia w zależności od zastosowanego MW.

  Zobacz zdjęcia w galerii
  Zobacz referencje

BaKaCHEM. wszystkie prawa zastrzeżone

projekt i realizacja : tworzenie stron Internet-media